Kvarnsjön122 utlo

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE653145-144374
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kvarnsjön (WA90937136)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kvarnsjön (WA90937136)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kvarnsjön (WA90937136)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kvarnsjöbäcken, Kvarnsjön till Bronaån (WA16817663)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2017-10-20 13:31 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Askersund - 1882
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
1986
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6529069
SWEREF99 TM Östlig: 490152

RT 90 2,5 gon V - X: 6531450
RT 90 2,5 gon V - Y: 1443740

WGS84 Latitud: 58.901258
WGS84 Longitud: 14.829091

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Pp179 Kvarnsjön122 utlo
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 6595 Kvarnsjön122 utlo
RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar Kvarnsjön122 utlo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar Fisk   En gång 2004 2004

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1986 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1986 2013
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   En gång 1987 1987
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 1987 1987
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1986 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1986 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1986 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1986 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1986 2013