Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Östersjön-väster om Askersund (WA71735989)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Östersjön-väster om Askersund (WA71735989)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Östersjön-väster om Askersund (WA71735989)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Östersjön-väster om Askersund (WA71735989)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:38 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Askersund - 1882
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
1980
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6529295
SWEREF99 TM Östlig: 484002

RT 90 2,5 gon V - X: 6531750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1437590

WGS84 Latitud: 58.9031
WGS84 Longitud: 14.722329

ETRS-89 Latitud: 58.90309
ETRS-89 Longitud: 14.72232

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Pp057 Östersjön252 utlo
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 8364 Östersjön252 utlo
RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar Östersjön252 utlo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar Fisk   En gång 2003 2003

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1980 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1980 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   Var tionde år 1988 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1988 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 2016 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger var sjätte år 2016 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger var sjätte år 2016 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger var sjätte år 2016 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger var sjätte år 2016 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1980 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1980 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1980 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1980 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1980 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro länPrioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar