Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Åkforsån (WA19087683)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Åkforsån (WA19087683)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Åkforsån (WA19087683)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-04-01 15:40 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Katrineholm - 0483
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
1959
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6530554
SWEREF99 TM Östlig: 583505

RT 90 2,5 gon V - X: 6531810
RT 90 2,5 gon V - Y: 1537140

WGS84 Latitud: 58.9065817662
WGS84 Longitud: 16.4496178121

ETRS-89 Latitud: 58.90657
ETRS-89 Longitud: 16.44961

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter K23 Åkforsån
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys K23 Åkforsån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Ljusförhållanden   6 gånger per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Näringsämnen   6 gånger per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Temperaturförhållande   6 gånger per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Försurning   6 gånger per år 1959 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2010 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2010 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbundPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningSRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbundPåväxt-kiselalger