Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Långsjön (WA83261145)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Långsjön (WA83261145)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Långsjön (WA83261145)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Långsjön (WA83261145)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2020-07-17 14:10 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Nynäshamn - 0192
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE62063
Åtgärdsområde
Västra Södertörn och Södertäljes södra fjärdsystem
Startår
1979
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6536238
SWEREF99 TM Östlig: 664389

RT 90 2,5 gon V - X: 6536520
RT 90 2,5 gon V - Y: 1618110

WGS84 Latitud: 58,93422
WGS84 Longitud: 17,85642

ETRS-89 Latitud: 58.93421
ETRS-89 Longitud: 17.85641

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Nynäshamns sjöar och vattendrag Vattenkemi SLUAB0296 Långsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Nynäshamns sjöar och vattendrag Vattenkemi Växtplankton   1 gång per år 1979 -
KÖ, Nynäshamns sjöar och vattendrag Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1979 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Nynäshamns sjöar och vattendrag Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 1979 -
KÖ, Nynäshamns sjöar och vattendrag Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1979 -
KÖ, Nynäshamns sjöar och vattendrag Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1979 -
KÖ, Nynäshamns sjöar och vattendrag Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 1979 -
KÖ, Nynäshamns sjöar och vattendrag Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1979 -
KÖ, Nynäshamns sjöar och vattendrag Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1979 -
KÖ, Nynäshamns sjöar och vattendrag Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 1 gång per år 1979 -
KÖ, Nynäshamns sjöar och vattendrag Vattenkemi Försurning   1 gång per år 1979 -
KÖ, Nynäshamns sjöar och vattendrag Vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1979 -
KÖ, Nynäshamns sjöar och vattendrag Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 1979 -