Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stortrön (WA42197266)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stortrön (WA42197266)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stortrön (WA42197266)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stortrön (WA42197266)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-06-16 15:59 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Södermanland - 04
Kommun
Gnesta - 0461
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Svärtaån - SE64000
Åtgärdsområde
Svärtaån
Startår
1977
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6538465
SWEREF99 TM Östlig: 629308

RT 90 2,5 gon V - X: 6539170
RT 90 2,5 gon V - Y: 1583050

WGS84 Latitud: 58,96622
WGS84 Longitud: 17,24879

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län 04STA0503 Stortrön
VER, sjöar i Södermanlands län, makrofyter verifiering sjöar i Södermanlands län, Makrofyter Stortrön
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Stortrön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton   Var fjärde år 2008 2012
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Andel blågrönalger Var fjärde år 2008 2012
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var fjärde år 2008 2012
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Artantal för växtplankton Var fjärde år 2008 2012
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Totalbiomassa Var fjärde år 2008 2012
VER, sjöar i Södermanlands län, makrofyter verifiering sjöar i Södermanlands län, Makrofyter Makrofyter   En gång 2007 2007

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Ljusförhållanden   2 gånger per år 1977 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1977 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Temperaturförhållande   2 gånger per år 1977 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1977 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1977 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1977 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Försurning   2 gånger per år 1977 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Försurning pH 2 gånger per år 1977 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1977 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1977 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2014 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 2014 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 2014 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2014 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Södermanlands länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur