Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sticksjön (WA95097534)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sticksjön (WA95097534)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sticksjön (WA95097534)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sticksjön (WA95097534)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-06-16 15:59 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Södermanland - 04
Kommun
Gnesta - 0461
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Svärtaån - SE64000
Åtgärdsområde
Svärtaån
Startår
1982
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6538584
SWEREF99 TM Östlig: 628407

RT 90 2,5 gon V - X: 6539300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1582150

WGS84 Latitud: 58,96756
WGS84 Longitud: 17,23319

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län 04STA0197 Sticksjön
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Sticksjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton   En gång 2008 2008
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Andel blågrönalger En gång 2008 2008
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) En gång 2008 2008
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Artantal för växtplankton En gång 2008 2008
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Totalbiomassa En gång 2008 2008

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Ljusförhållanden   2 gånger per år 1982 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1982 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Temperaturförhållande   2 gånger per år 1982 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1982 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1982 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1982 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Försurning   2 gånger per år 1982 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Försurning pH 2 gånger per år 1982 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1982 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1982 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2014 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 2014 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 2014 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2014 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Södermanlands länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur