Vadsbro

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE653981-154349
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hedelundaån från Hedelundasjön till Vadsbrosjön (WA22174877)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hedelundaån från Hedelundasjön till Vadsbrosjön (WA22174877)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hedelundaån från Hedelundasjön till Vadsbrosjön (WA22174877)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-05-12 15:03 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Flen - 0482
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
1959
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6538627
SWEREF99 TM Östlig: 589756

RT 90 2,5 gon V - X: 6539810
RT 90 2,5 gon V - Y: 1543490

WGS84 Latitud: 58.9777971855
WGS84 Longitud: 16.5613590204

ETRS-89 Latitud: 58.97778
ETRS-89 Longitud: 16.56135

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Hedelundaån från Hedelundasjön till Vadsbrosjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Näringsämnen   12 gånger per år 1959 2008
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1959 2008
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Temperaturförhållande   12 gånger per år 1959 2008
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Försurning   12 gånger per år 1959 2008

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   Var fjärde år 2008 2012
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var fjärde år 2008 2012
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var fjärde år 2008 2012
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var fjärde år 2008 2012