Dammar vid Jontebygget

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE654126-142651
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:38 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Laxå - 1860
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
1999
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6538666
SWEREF99 TM Östlig: 472813

RT 90 2,5 gon V - X: 6541260
RT 90 2,5 gon V - Y: 1426510

WGS84 Latitud: 58,9866888543872
WGS84 Longitud: 14,5269701664746

ETRS-89 Latitud: 58.98668
ETRS-89 Longitud: 14.52697

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Pp006 Dammar vid Jontebygget

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1999 2012
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1999 2012
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1999 2012
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1999 2012
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1999 2012
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1999 2012
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1999 2012