Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skagern (WA47162623)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skagern (WA47162623)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skagern (WA47162623)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skagern (WA47162623)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:09 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Degerfors - 1862
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6538746
SWEREF99 TM Östlig: 459557

RT 90 2,5 gon V - X: 6541500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1413250

WGS84 Latitud: 58.9863678689
WGS84 Longitud: 14.2963457823

ETRS-89 Latitud: 58.98635
ETRS-89 Longitud: 14.29632

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Makrofyter i sjöar, Örebro län Makrofyter i sjöar
SRK, Gullspångsälven Växtplankton 1010 Skagern, centralt
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar 1010 Skagern, centralt
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar 1010 Skagern, centralt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gullspångsälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1992 -
SRK, Gullspångsälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1992 -
RMÖ, Makrofyter i sjöar, Örebro län Makrofyter i sjöar Makrofyter   En gång 2019 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1974 2013
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 1977 -
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Näringsämnen   Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Näringsämnen Totalkväve Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Näringsämnen Totalfosfor Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Prioriterade ämnen   Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 2013 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kjeldahlkväve 2 gånger per år 2001 2007
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1974 1982
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1989 -
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1976 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Alifater Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Aromater Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Sedimentundersökningar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödförlust Var tionde år 1992 2015
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1974 -
SRK, Gullspångsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, GullspångsälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, GullspångsälvenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000