St Sarven norr

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE654159-147296
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stora Sarven (WA46866181)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stora Sarven (WA46866181)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stora Sarven (WA46866181)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stora Sarven (WA46866181)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:27 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Hallsberg - 1861
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
1978
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6539556
SWEREF99 TM Östlig: 519235

RT 90 2,5 gon V - X: 6541590
RT 90 2,5 gon V - Y: 1472960

WGS84 Latitud: 58.99512
WGS84 Longitud: 15.33477

ETRS-89 Latitud: 58.99511
ETRS-89 Longitud: 15.33475

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Pp166 St Sarven utlo
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 8392 St Sarven

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1978 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1978 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1978 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1978 2013
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   En gång 1995 1995
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 1995 1995
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1978 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1978 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1978 2013