Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Tisaren (WA26302476)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tisaren (WA26302476)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tisaren (WA26302476)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tisaren (WA26302476)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:38 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Askersund - 1882
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
1959
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6539782
SWEREF99 TM Östlig: 505627

RT 90 2,5 gon V - X: 6541980
RT 90 2,5 gon V - Y: 1459350

WGS84 Latitud: 58.997542
WGS84 Longitud: 15.097952

ETRS-89 Latitud: 58.99753
ETRS-89 Longitud: 15.09793

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 4206 Tisaren
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Tisaren östr
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2010 2010
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Syrgasförhållanden   1 gång per år 1959 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2010 2010
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Ljusförhållanden   1 gång per år 1959 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 2010 2010
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   En gång 1997 1997
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 1997 1997
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2010 2010
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Temperaturförhållande   1 gång per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Näringsämnen   1 gång per år 1959 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2010 2010
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Försurning   1 gång per år 1959 -