Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sottern (WA78284700)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sottern (WA78284700)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sottern (WA78284700)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Svennevadsån (WA37847533)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2018-01-04 17:07 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Hallsberg - 1861
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
1959
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6541653
SWEREF99 TM Östlig: 522339

RT 90 2,5 gon V - X: 6543650
RT 90 2,5 gon V - Y: 1476090

WGS84 Latitud: 59.0137983416
WGS84 Longitud: 15.3889951854

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Svennevad
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter T23 Svennevadsån
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys T23 Svennevadsån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Syrgasförhållanden   Sex gånger vart tredje år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Ljusförhållanden   Sex gånger vart tredje år 1959 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   annat 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve annat 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor annat 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat En gång 2017 2017
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Näringsämnen   Sex gånger vart tredje år 1959 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   annat 2017 2018
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Temperaturförhållande   Sex gånger vart tredje år 1959 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   annat 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH annat 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet annat 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid annat 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium annat 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen annat 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans annat 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium annat 2017 2018
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Försurning   Sex gånger vart tredje år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Salthaltsförhållanden   Sex gånger vart tredje år 1959 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2010 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2010 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbundPåväxt-kiselalger
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länNäringsämnenFosfat
Operativ övervakningSRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbundPåväxt-kiselalger
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länNäringsämnenFosfat