Svennevadsån elfiske stn2

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE654440-147339
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Svennevadsån (WA37847533)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Svennevadsån (WA37847533)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Svennevadsån (WA37847533)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Svennevadsån (WA37847533)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Hallsberg - 1861
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
2005
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6542371
SWEREF99 TM Östlig: 519632

RT 90 2,5 gon V - X: 6544400
RT 90 2,5 gon V - Y: 1473390

WGS84 Latitud: 59,0203749097337
WGS84 Longitud: 15,3419124699461

ETRS-89 Latitud: 59.02037
ETRS-89 Longitud: 15.34191

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag 18STA2el6525 Svennevadsån elfiske stn2
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Svennevadsån elfiske stn2
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Svennevadsån elfiske stn2
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Svennevadsån elfiske stn2

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2009 2009

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   En gång 2005 2005
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg En gång 2005 2005
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   En gång 2005 2005
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet En gång 2005 2005
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   En gång 2005 2005
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH En gång 2005 2005
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet En gång 2005 2005
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 1 gång per år 2008 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2008 2009