Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Flensån (WA65276575)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Flensån (WA65276575)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Flensån (WA65276575)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Flensån (WA65276575)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:21 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Flen - 0482
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6546774
SWEREF99 TM Östlig: 591317

RT 90 2,5 gon V - X: 6547940
RT 90 2,5 gon V - Y: 1545150

WGS84 Latitud: 59,05060
WGS84 Longitud: 16,59188

ETRS-89 Latitud: 59.05059
ETRS-89 Longitud: 16.59187

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK Flens kommun Kommunal övervakning Flens kommun
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Flensån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

RK Flens kommun Kommunal övervakning Flens kommun Hydrologisk regim vattendrag   Fler än 20 gånger per år 2001 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK Flens kommun Kommunal övervakning Flens kommun Näringsämnen   Fler än 20 gånger per år 2001 -
RK Flens kommun Kommunal övervakning Flens kommun Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2001 -
RK Flens kommun Kommunal övervakning Flens kommun Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2001 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   Var sjätte år 2006 2012
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var sjätte år 2006 2012
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var sjätte år 2006 2012
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var sjätte år 2006 2012

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK Flens kommunHydrologisk regim vattendrag
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve