Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Flensån (WA65276575)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Flensån (WA65276575)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Flensån (WA65276575)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Flensån (WA65276575)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:21 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Flen - 0482
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6546987
SWEREF99 TM Östlig: 589055

RT 90 2,5 gon V - X: 6548180
RT 90 2,5 gon V - Y: 1542890

WGS84 Latitud: 59.0529885559
WGS84 Longitud: 16.5525524248

ETRS-89 Latitud: 59.05298
ETRS-89 Longitud: 16.55254

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK Flens kommun Kommunal övervakning Flens kommun
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter F23 inlopp Valdemaren
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys F23 inlopp Valdemaren

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

RK Flens kommun Kommunal övervakning Flens kommun Hydrologisk regim vattendrag   Fler än 20 gånger per år 2001 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Syrgasförhållanden   Sex gånger vart tredje år 2012 -
RK Flens kommun Kommunal övervakning Flens kommun Näringsämnen   Fler än 20 gånger per år 2001 -
RK Flens kommun Kommunal övervakning Flens kommun Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2001 -
RK Flens kommun Kommunal övervakning Flens kommun Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2001 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Näringsämnen   Sex gånger vart tredje år 2012 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Ljusförhållanden   Sex gånger vart tredje år 2012 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Försurning   Sex gånger vart tredje år 2012 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Salthaltsförhållanden   Sex gånger vart tredje år 2012 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Temperaturförhållande   Sex gånger vart tredje år 2012 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2012 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2012 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund SRK påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK Flens kommunHydrologisk regim vattendrag
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbundPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningSRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbundPåväxt-kiselalger
RK Flens kommunNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve