Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Kolstrandsviken (WA53851513)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Kolstrandsviken (WA53851513)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Kolstrandsviken (WA53851513)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Kolstrandsviken (WA53851513)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:10 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Kristinehamn - 1781
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1996
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6547787
SWEREF99 TM Östlig: 450772

RT 90 2,5 gon V - X: 6550650
RT 90 2,5 gon V - Y: 1404570

WGS84 Latitud: 59.0666248955
WGS84 Longitud: 14.141483035

ETRS-89 Latitud: 59.06662
ETRS-89 Longitud: 14.14147

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Vänerns vikar växtplankton Kolstrandsviken
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Kolstrandsviken
SRK, Norra Vänern Växtplankton Vi14 Kolstrandsviken
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i sjöar Vi14 Kolstrandsviken
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Vi14 Kolstrandsviken
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Vi14 Kolstrandsviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1996 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton   Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton Klorofyll a Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton Totalbiomassa Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Var tredje år 2009 -
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 2004 -
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var tredje år 2004 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Vänerns vikar Vattenkemi Ljusförhållanden   Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Syrgasförhållanden   Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas Var tredje år 2009 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 5 gånger per år 1996 2002
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 5 gånger per år 1996 2013
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Temperaturförhållande   Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Näringsämnen   Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Näringsämnen Ammonium Var tredje år 2009 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Näringsämnen   annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Näringsämnen Järn annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Näringsämnen Mangan annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Näringsämnen TOC annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Dioxiner annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen   annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Oktylfenol annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kjeldahlkväve 5 gånger per år 1996 2014
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 5 gånger per år 1996 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var tredje år 2009 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Alifater annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Aromater annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   5 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 5 gånger per år 2009 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning   5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning pH 5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 5 gånger per år 1996 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Norra VänernBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
SRK Vänerns vikarSärskilda förorenande ämnenNitrat
Operativ övervakningSRK, Norra VänernLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
Växtplankton