Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Norrtunabäcken (WA10176945)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Norrtunabäcken (WA10176945)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Norrtunabäcken (WA10176945)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-04 13:55 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Gnesta - 0461
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Trosaån - SE63000
Åtgärdsområde
Trosaån
Startår
1986
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6550364
SWEREF99 TM Östlig: 631114

RT 90 2,5 gon V - X: 6551050
RT 90 2,5 gon V - Y: 1585000

WGS84 Latitud: 59.0724460444
WGS84 Longitud: 17.2872436138

ETRS-89 Latitud: 59.07244
ETRS-89 Longitud: 17.28722

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger D26 Storsjöns utlopp, A24
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi A24 Storsjöns utl.
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten "Norrtunabäcken"

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1986 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1986 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1986 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1986 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1986 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   En gång 2007 2007
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2007 2007
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2007 2007
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2007 2007
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger   Vart annat år 2015 -
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Vart annat år 2015 -
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Vart annat år 2015 -

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Vattenfärg   6 gånger per år 1986 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands länPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningRMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands länPåväxt-kiselalger