Byviken, Önaholm

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE655114-132913
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:10 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Säffle - 1785
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1994
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6547369
SWEREF99 TM Östlig: 375372

RT 90 2,5 gon V - X: 6551143
RT 90 2,5 gon V - Y: 1329131

WGS84 Latitud: 59.0475154588
WGS84 Longitud: 12.827535745

ETRS-89 Latitud: 59.04751
ETRS-89 Longitud: 12.82751

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norra Vänern Påväxt By23 Byviken, Önaholm

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Påväxt Påväxt-kiselalger   Var tredje år 1994 2009
SRK, Norra Vänern Påväxt Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 1994 2009
SRK, Norra Vänern Påväxt Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 1994 2009