Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Näslandsfjärden (WA87665361)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Näslandsfjärden (WA87665361)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Näslandsfjärden (WA87665361)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Näslandsfjärden (WA87665361)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Södertälje - 0181
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Västra Södertörn och Södertäljes södra fjärdsystem
Startår
1976
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6550699
SWEREF99 TM Östlig: 653479

RT 90 2,5 gon V - X: 6551115
RT 90 2,5 gon V - Y: 1607373

WGS84 Latitud: 59.06
WGS84 Longitud: 17.68

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Fytoplankton i fjärdarna RK-KUST-H6 H6 - Näslandsfjärden
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Vattenkemi i fjärdarna RK-KUST-H6 H6 - Näslandsfjärden
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Bottenfauna i fjärdarna RK-KUST-H6 H6 - Näslandsfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Fytoplankton i fjärdarna Växtplankton   2 gånger per år 2007 -
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Fytoplankton i fjärdarna Växtplankton Totalbiomassa 2 gånger per år 2007 -
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Vattenkemi i fjärdarna Växtplankton   Fler än 20 gånger per år 1976 -
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Vattenkemi i fjärdarna Växtplankton Klorofyll a Fler än 20 gånger per år 1976 -
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Bottenfauna i fjärdarna Bottenfauna   Var tredje år 1997 -
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Bottenfauna i fjärdarna Bottenfauna BQI Var tredje år 1997 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Vattenkemi i fjärdarna Ljusförhållanden   Fler än 20 gånger per år 1976 -
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Vattenkemi i fjärdarna Ljusförhållanden Siktdjup Fler än 20 gånger per år 1976 -
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Vattenkemi i fjärdarna Näringsämnen   Fler än 20 gånger per år 1976 -
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Vattenkemi i fjärdarna Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar Fler än 20 gånger per år 1976 -
RK, Himmerfjärdsområdet/SYVAB Vattenkemi i fjärdarna Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar Fler än 20 gånger per år 1976 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Himmerfjärdsområdet/SYVABBottenfauna
LjusförhållandenSiktdjup
Växtplankton