Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Storsjön (WA82911421)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Storsjön (WA82911421)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Storsjön (WA82911421)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Storsjön (WA82911421)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:17 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Södermanland - 04
Kommun
Gnesta - 0461
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Trosaån - SE63000
Åtgärdsområde
Trosaån
Startår
1978
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6551293
SWEREF99 TM Östlig: 625304

RT 90 2,5 gon V - X: 6552050
RT 90 2,5 gon V - Y: 1579200

WGS84 Latitud: 59.0825352529
WGS84 Longitud: 17.1865089422

ETRS-89 Latitud: 59.08252
ETRS-89 Longitud: 17.18649

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi A02 Storsjön
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Storsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton   Var tredje år 2006 2009
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Andel blågrönalger Var tredje år 2006 2009
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var tredje år 2006 2009
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Artantal för växtplankton Var tredje år 2006 2009
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Totalbiomassa Var tredje år 2006 2009

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1978 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1978 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1978 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1978 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1978 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1978 -

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Vattenfärg   2 gånger per år 1978 -