Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Trönsjön (WA76689920)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Trönsjön (WA76689920)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Trönsjön (WA76689920)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Trönsjön (WA76689920)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:15 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Södertälje - 0181
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Trosaån - SE63000
Åtgärdsområde
Trosaån
Startår
1979
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6551636
SWEREF99 TM Östlig: 637918

RT 90 2,5 gon V - X: 6552240
RT 90 2,5 gon V - Y: 1591820

WGS84 Latitud: 59,08171
WGS84 Longitud: 17,40660

ETRS-89 Latitud: 59.08171
ETRS-89 Longitud: 17.40660

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar KOAB27 TRÖNSJÖN
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar KOAB27 TRÖNSJÖN
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar KOAB27 Trönsjön
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar KOAB27 Trönsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Växtplankton   1 gång per år 1997 2014
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1997 2014
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Var sjätte år 2013 -
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar Bottenfauna   Vart annat år 2000 2012
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar Bottenfauna ASPT Vart annat år 2000 2012
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar Bottenfauna MILA Vart annat år 2000 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar Påväxt-kiselalger   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var sjätte år 2013 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1979 2014
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1979 2014
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1979 2014
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1997 2014
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 4 gånger per år 1997 2014
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning   4 gånger per år 1979 2014
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 4 gånger per år 1979 2014
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1979 2014
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1979 2014
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Sulfat 4 gånger per år 1979 2014

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöarVäxtplankton
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Operativ övervakningRMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöarVäxtplankton
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms länNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve