Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Åmålsviken (WA85126119)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Åmålsviken (WA85126119)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Åmålsviken (WA85126119)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Åmålsviken (WA85126119)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2017-03-16 18:00 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Åmål - 1492
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6545720
SWEREF99 TM Östlig: 370566

RT 90 2,5 gon V - X: 6549551
RT 90 2,5 gon V - Y: 1324302

WGS84 Latitud: 59,0312854452342
WGS84 Longitud: 12,7447906141273

ETRS-89 Latitud: 59.05549
ETRS-89 Longitud: 12.72043

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar V80 Åmålsviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Växtplankton   6 gånger per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 6 gånger per år 2021 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 2000 2020
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1992 2020
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Försurning   6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Försurning pH 6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 6 gånger per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 6 gånger per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1992 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, ÅmålsvikenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningRK, ÅmålsvikenSyrgasförhållandenSyrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000