Stora Horssjön

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE655328-159158
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-02-06 16:22 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Södertälje - 0181
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Trosaån - SE63000
Åtgärdsområde
Trosaån
Startår
1979
Slutår
2014
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6552673
SWEREF99 TM Östlig: 637665

RT 90 2,5 gon V - X: 6553280
RT 90 2,5 gon V - Y: 1591580

WGS84 Latitud: 59.0910965154
WGS84 Longitud: 17.4028536845

ETRS-89 Latitud: 59.09109
ETRS-89 Longitud: 17.40284

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar KOAB26 STORA HORSSJÖN
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar KOAB26 STORA HORSSJÖN
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Stora Horssjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Växtplankton   1 gång per år 1997 2007
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1997 2007
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Växtplankton   annat 2012 2014
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a annat 2012 2014
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar Bottenfauna   Vart annat år 2001 2006
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar Bottenfauna ASPT Vart annat år 2001 2006
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar Bottenfauna MILA Vart annat år 2001 2006

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   annat 2012 2014
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup annat 2012 2014
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1979 2007
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1979 2007
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1979 2007
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   annat 2012 2014
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve annat 2012 2014
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor annat 2012 2014
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning   2 gånger per år 1979 2007
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1979 2007
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 2 gånger per år 1979 2007
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1979 2007
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Sulfat 2 gånger per år 1979 2007
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 1997 2007
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 2 gånger per år 1997 2007
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   annat 2012 2014
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak annat 2012 2014
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning   annat 2012 2014
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning pH annat 2012 2014
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet annat 2012 2014
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) annat 2012 2014