Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Norra Viken (WA77065951)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Norra Viken (WA77065951)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Norra Viken (WA77065951)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Norra Viken (WA77065951)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:37 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Åmål - 1492
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6549509
SWEREF99 TM Östlig: 369069

RT 90 2,5 gon V - X: 6553360
RT 90 2,5 gon V - Y: 1322850

WGS84 Latitud: 59.0648295782
WGS84 Longitud: 12.7164757932

ETRS-89 Latitud: 59.06482
ETRS-89 Longitud: 12.71647

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar V90 Norra viken
RK, Åmålsviken Bottenfauna i sjöars profundal V90 Norra viken
SRK Vänerns vikar växtplankton Norra viken
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Norra viken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2021 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton   Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton Klorofyll a Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton Totalbiomassa Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar växtplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Var tredje år 2009 -
RK, Åmålsviken Bottenfauna i sjöars profundal Bottenfauna   Var tredje år 2021 -
RK, Åmålsviken Bottenfauna i sjöars profundal Bottenfauna BQI Var tredje år 2021 -
RK, Åmålsviken Bottenfauna i sjöars profundal Bottenfauna ASPT Var tredje år 2021 -
RK, Åmålsviken Bottenfauna i sjöars profundal Bottenfauna MILA Var tredje år 2021 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Vänerns vikar Vattenkemi Syrgasförhållanden   Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Ljusförhållanden   Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup Var tredje år 2009 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 1 gång per år 2000 2020
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1992 2020
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 1992 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Temperaturförhållande   Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Näringsämnen   Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Näringsämnen Ammonium Var tredje år 2009 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   1 gång per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1992 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tredje år 2009 -
SRK Vänerns vikar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var tredje år 2009 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 1 gång per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 1 gång per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 2021 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 1 gång per år 2021 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK Vänerns vikarLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Växtplankton
RK, ÅmålsvikenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningRK, ÅmålsvikenNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SRK Vänerns vikarNäringsämnenAmmonium
SyrgasförhållandenSyrgas