Sirsjön223

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE655400-142520
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sirsjön (WA53250277)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sirsjön (WA53250277)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sirsjön (WA53250277)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sirsjön (WA53250277)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Degerfors - 1862
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
1976
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6551384
SWEREF99 TM Östlig: 471350

RT 90 2,5 gon V - X: 6554000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1425200

WGS84 Latitud: 59.100807
WGS84 Longitud: 14.499871

ETRS-89 Latitud: 59.10080
ETRS-89 Longitud: 14.49985

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Pp035 Sirsjön223

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1976 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1976 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1976 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1976 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1976 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1976 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1976 2013