Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:11 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Säffle - 1785
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1973
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6551217
SWEREF99 TM Östlig: 411987

RT 90 2,5 gon V - X: 6554550
RT 90 2,5 gon V - Y: 1365810

WGS84 Latitud: 59.091177626
WGS84 Longitud: 13.4639349695

ETRS-89 Latitud: 59.09117
ETRS-89 Longitud: 13.46391

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Växtplankton Vänern, Tärnan
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Bottenfauna Vänern, Tärnan
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Vänern, Tärnan
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Djurplankton Vänern, Tärnan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Stora sjöarna Vänern Växtplankton Växtplankton   4 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 4 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 4 gånger per år 1992 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 4 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 4 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Bottenfauna Bottenfauna BQI 1 gång per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Djurplankton Djurplankton   2 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Djurplankton Djurplankton Biovolym för djurplankton 2 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Djurplankton Djurplankton Artantal för djurplankton 2 gånger per år 1973 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 5 gånger per år 1973 2001
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 5 gånger per år 2010 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kjeldahlkväve 5 gånger per år 1973 2010
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 5 gånger per år 1987 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 5 gånger per år 1994 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning   5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning pH 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 5 gånger per år 1973 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 5 gånger per år 1973 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Stora sjöarnaBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningNMÖ, Stora sjöarnaBottenfauna
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet Ja Beslutad
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk

Parameter Klassning Version  
Interkalibreringsstation
Referensstation
HELCOM-station
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad