Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vedasjön (WA40433821)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vedasjön (WA40433821)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vedasjön (WA40433821)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vedasjön (WA40433821)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:21 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Haninge - 0136
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE62063
Åtgärdsområde
Östra Södertörn och Hårsfjärden
Startår
2009
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6557255
SWEREF99 TM Östlig: 671014

RT 90 2,5 gon V - X: 6557460
RT 90 2,5 gon V - Y: 1624990

WGS84 Latitud: 59,12012
WGS84 Longitud: 17,98768

ETRS-89 Latitud: 59.12011
ETRS-89 Longitud: 17.98767

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar SLUAB0145 Vedasjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton   annat 2009 -
KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a annat 2009 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   annat 2009 -
KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup annat 2009 -
KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning   annat 2009 -
KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet annat 2009 -
KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) annat 2009 -
KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning pH annat 2009 -
KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   annat 2009 -
KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve annat 2009 -
KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor annat 2009 -
KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   annat 2009 -
KÖ, Haninges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak annat 2009 -