Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Öljaren (WA39276375)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Öljaren (WA39276375)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Öljaren (WA39276375)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Öljaren (WA39276375)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-11-09 13:45 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Södermanland - 04
Kommun
Vingåker - 0428
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Hjälmaren
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6556426
SWEREF99 TM Östlig: 557760

RT 90 2,5 gon V - X: 6558000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1511700

WGS84 Latitud: 59.14313
WGS84 Longitud: 16.009575

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar 4010 Öljaren
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i sjöar 4010 Öljaren
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar 4010 Öljaren

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Vart annat år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Vart annat år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Vart annat år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Vart annat år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Vart annat år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var tredje år 2003 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 1 gång per år 2016 2018
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2002 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, EskilstunaånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, EskilstunaånNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton