Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stora Hemsjön (WA25681341)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stora Hemsjön (WA25681341)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stora Hemsjön (WA25681341)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stora Hemsjöbäcken, St Hemsjön till inloppet i Teen (WA25462894)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2017-10-20 14:18 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Lekeberg - 1814
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
1979
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6556455
SWEREF99 TM Östlig: 478246

RT 90 2,5 gon V - X: 6558990
RT 90 2,5 gon V - Y: 1432160

WGS84 Latitud: 59.146757
WGS84 Longitud: 14.619747

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Pp039 St Hemsjön utlo
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 6594 St Hemsjön utlo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1979 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1979 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1979 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1979 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   Var tionde år 1987 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1987 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1979 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1979 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1979 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 2016 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger var sjätte år 2016 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger var sjätte år 2016 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger var sjätte år 2016 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger var sjätte år 2016 -