Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Öran (WA41210718)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Öran (WA41210718)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Öran (WA41210718)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Öran (WA41210718)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:21 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Haninge - 0136
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE62063
Åtgärdsområde
Östra Södertörn och Hårsfjärden
Startår
1979
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6559922
SWEREF99 TM Östlig: 675771

RT 90 2,5 gon V - X: 6560070
RT 90 2,5 gon V - Y: 1629780

WGS84 Latitud: 59,14210
WGS84 Longitud: 18,07279

ETRS-89 Latitud: 59.14209
ETRS-89 Longitud: 18.07278

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar KOAB21 ÖRAN
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar KOAB21 ÖRAN
Länsstyrelsen i Stockholms län. Naturinventeringar mm. Provfiske i sjöar
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar KOAB21 Öran
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Makrofyter i sjöar KOAB21 Öran
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar KOAB21 Öran

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Växtplankton   1 gång per år 1979 2014
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1979 2014
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Var sjätte år 2013 -
Länsstyrelsen i Stockholms län. Naturinventeringar mm. Provfiske i sjöar Fisk   En gång 2006 2006
Länsstyrelsen i Stockholms län. Naturinventeringar mm. Provfiske i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) En gång 2006 2006
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Makrofyter i sjöar Makrofyter   En gång 2006 2006
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar Bottenfauna   1 gång per år 2000 2012
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar Bottenfauna ASPT 1 gång per år 2000 2012
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar Bottenfauna MILA 1 gång per år 2000 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar Påväxt-kiselalger   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var sjätte år 2013 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1979 2014
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1979 2014
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1979 2014
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1979 2014
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 4 gånger per år 1979 2014
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning   4 gånger per år 1979 2014
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1979 2014
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 4 gånger per år 1979 2014
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1979 2014
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Sulfat 4 gånger per år 1979 2014