Långsjön (Paradiset)

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE656047-162784
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Långsjön (Paradiset) (WA79669034)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Långsjön (Paradiset) (WA79669034)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Långsjön (Paradiset) (WA79669034)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Långsjön (Paradiset) (WA79669034)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-12 15:40 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Huddinge - 0126
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Tyresån - SE62000
Åtgärdsområde
Östra Södertörn och Hårsfjärden
Startår
1979
Slutår
2018
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6560298
SWEREF99 TM Östlig: 673826

RT 90 2,5 gon V - X: 6560470
RT 90 2,5 gon V - Y: 1627840

WGS84 Latitud: 59,14627
WGS84 Longitud: 18,03916

ETRS-89 Latitud: 59.14626
ETRS-89 Longitud: 18.03914

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar KOAB14 LÅNGSJÖN (Paradiset)
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar KOAB14 LÅNGSJÖN (Paradiset)
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar SLUAB0034 Långsjön (Paradiset)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Växtplankton   1 gång per år 1997 2010
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1997 2010
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Växtplankton   annat 2009 2018
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a annat 2009 2018
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar Bottenfauna   Vart annat år 2000 2010
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar Bottenfauna ASPT Vart annat år 2000 2010
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar Bottenfauna MILA Vart annat år 2000 2010

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   annat 2009 2018
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup annat 2009 2018
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   annat 2009 2018
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve annat 2009 2018
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor annat 2009 2018
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1979 2010
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1979 2010
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1979 2010
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 1997 2010
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 2 gånger per år 1997 2010
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   annat 2009 2018
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak annat 2009 2018
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning   annat 2009 2018
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) annat 2009 2018
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning pH annat 2009 2018
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet annat 2009 2018
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning   2 gånger per år 1979 2010
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 2 gånger per år 1979 2010
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1979 2010
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1979 2010
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Sulfat 2 gånger per år 1979 2010