Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bränningeån (WA67908018)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-01-31 13:44 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Södertälje - 0181
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE62063
Åtgärdsområde
Västra Södertörn och Södertäljes södra fjärdsystem
Startår
2017
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6560416
SWEREF99 TM Östlig: 648601

RT 90 2,5 gon V - X: 6560892
RT 90 2,5 gon V - Y: 1602611

WGS84 Latitud: 59,1568880777651
WGS84 Longitud: 17,598762680698

ETRS-89 Latitud: 59.15714
ETRS-89 Longitud: 17.59822

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Måsnaren, utlopp
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Måsnaren, utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Syrgasförhållanden   5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Ljusförhållanden   5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Ljusförhållanden Siktdjup 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Näringsämnen   5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Näringsämnen Ammonium 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Näringsämnen Nitrat + nitrit 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Näringsämnen Fosfat 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Temperaturförhållande   5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 2019 2019