Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Trehörningen (Paradiset) (WA11037493)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Trehörningen (Paradiset) (WA11037493)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Trehörningen (Paradiset) (WA11037493)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Trehörningen (Paradiset) (WA11037493)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:20 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Huddinge - 0126
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Tyresån - SE62000
Åtgärdsområde
Tyresån och Kalvfjärden
Startår
1982
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6560752
SWEREF99 TM Östlig: 673351

RT 90 2,5 gon V - X: 6560930
RT 90 2,5 gon V - Y: 1627370

WGS84 Latitud: 59,15054
WGS84 Longitud: 18,03122

ETRS-89 Latitud: 59.15053
ETRS-89 Longitud: 18.03121

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar KOAB13 TREHÖRNINGEN (Paradiset)
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar KOAB13 TREHÖRNINGEN (Paradiset)
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. SLUAB0035 Trehörningen-Hanveden
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Makrofyter i sjöar SLUAB0035 Trehörningen-Hanveden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Växtplankton   1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2003 -
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Växtplankton   1 gång per år 1982 2010
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1982 2010
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Makrofyter i sjöar Makrofyter   Var tolfte år 2009 -
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar Bottenfauna   Var tredje år 2000 2008
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar Bottenfauna ASPT Var tredje år 2000 2008
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar Bottenfauna MILA Var tredje år 2000 2008

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Ljusförhållanden   1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Näringsämnen   1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2003 -
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1982 2010
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1982 2010
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1982 2010
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Försurning   1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 1 gång per år 2003 -
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 1982 2010
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 2 gånger per år 1982 2010
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning   2 gånger per år 1982 2010
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1982 2010
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 2 gånger per år 1982 2010
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1982 2010
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Sulfat 2 gånger per år 1982 2010