Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Getaren (WA15574873)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Getaren (WA15574873)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Getaren (WA15574873)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Getaren (WA15574873)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:16 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Botkyrka - 0127
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE62063
Åtgärdsområde
Västra Södertörn och Södertäljes södra fjärdsystem
Startår
1996
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6561115
SWEREF99 TM Östlig: 664478

RT 90 2,5 gon V - X: 6561400
RT 90 2,5 gon V - Y: 1618500

WGS84 Latitud: 59,15732
WGS84 Longitud: 17,87657

ETRS-89 Latitud: 59.15731
ETRS-89 Longitud: 17.87656

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kagghamraåns sjöar och vattendrag Vattenkemi i sjöar
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Getaren, djuphåla

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Växtplankton   annat 2024 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a annat 2024 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kagghamraåns sjöar och vattendrag Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1996 -
KÖ, Kagghamraåns sjöar och vattendrag Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   annat 2024 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup annat 2024 -
KÖ, Kagghamraåns sjöar och vattendrag Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1996 -
KÖ, Kagghamraåns sjöar och vattendrag Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1996 -
KÖ, Kagghamraåns sjöar och vattendrag Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1996 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   annat 2024 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve annat 2024 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor annat 2024 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   annat 2024 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak annat 2024 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning   annat 2024 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning pH annat 2024 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet annat 2024 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) annat 2024 -