Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ådran (WA63845376)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ådran (WA63845376)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ådran (WA63845376)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ådran (WA63845376)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:20 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Huddinge - 0126
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Tyresån - SE62000
Åtgärdsområde
Tyresån och Kalvfjärden
Startår
1979
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6561694
SWEREF99 TM Östlig: 672547

RT 90 2,5 gon V - X: 6561882
RT 90 2,5 gon V - Y: 1626577

WGS84 Latitud: 59,15931
WGS84 Longitud: 18,01792

ETRS-89 Latitud: 59.15930
ETRS-89 Longitud: 18.01791

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar KOAB18 ÅDRAN
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar KOAB18 ÅDRAN
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. SLUAB0114 Ådran
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Makrofyter i sjöar SLUAB0114 Ådran

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Växtplankton   1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Makrofyter i sjöar Makrofyter   Var tolfte år 2009 -
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar Bottenfauna   1 gång per år 2005 2006
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar Bottenfauna ASPT 1 gång per år 2005 2006
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar Bottenfauna MILA 1 gång per år 2005 2006

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Ljusförhållanden   1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Näringsämnen   1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2003 -
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1979 1999
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1979 1999
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1979 1999
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Försurning   1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 1 gång per år 2003 -
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning   2 gånger per år 1979 1999
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1979 1999
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1979 1999
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 2 gånger per år 1979 1999
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Sulfat 2 gånger per år 1979 1999