Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Håkanbolbäcken (WA13814300)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Håkanbolbäcken (WA13814300)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Håkanbolbäcken (WA13814300)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Håkanbolbäcken (WA13814300)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:21 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Degerfors - 1862
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6560960
SWEREF99 TM Östlig: 464767

RT 90 2,5 gon V - X: 6563660
RT 90 2,5 gon V - Y: 1418730

WGS84 Latitud: 59.18631
WGS84 Longitud: 14.383412

ETRS-89 Latitud: 59.18630
ETRS-89 Longitud: 14.38340

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Pp229 Håkanbolbäcken utlo
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Håkanbolbäcken utlo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   3 gånger per år 1992 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 3 gånger per år 1992 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2009 2015
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   3 gånger per år 1992 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 3 gånger per år 1992 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   3 gånger per år 1992 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 3 gånger per år 1992 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 3 gånger per år 1992 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2009 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2009 2015
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger vart sjätte år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 4 gånger vart sjätte år 2015 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger vart sjätte år 2015 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger vart sjätte år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger vart sjätte år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger vart sjätte år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger vart sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 2009 2015

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
KEU, Örebro länLjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Operativ övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve