Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lelång (WA36513378)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lelång (WA36513378)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lelång (WA36513378)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lelång (WA36513378)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:07 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Bengtsfors - 1460
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Upperudsälven
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6560441
SWEREF99 TM Östlig: 335854

RT 90 2,5 gon V - X: 6564700
RT 90 2,5 gon V - Y: 1289750

WGS84 Latitud: 59.1514027659
WGS84 Longitud: 12.1297502671

ETRS-89 Latitud: 59.15139
ETRS-89 Longitud: 12.12974

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Upperudsälven Växtplankton Le4 Lelång, centralt djupområde
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Le4 Lelång, centralt djupområde

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1993 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 2002 2011
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1993 2015
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2012 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, UpperudsälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, UpperudsälvenLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve