Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Öster-Svan (WA56110757)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Öster-Svan (WA56110757)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Öster-Svan (WA56110757)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Öster-Svan (WA56110757)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:08 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Säffle - 1785
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Byälven
Startår
1989
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6561859
SWEREF99 TM Östlig: 361120

RT 90 2,5 gon V - X: 6565813
RT 90 2,5 gon V - Y: 1315047

WGS84 Latitud: 59.173130797
WGS84 Longitud: 12.5701556146

ETRS-89 Latitud: 59.17312
ETRS-89 Longitud: 12.57013

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton ÖS1 Öster-Svan, djuphålan
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna ÖS1 Öster-Svan, djuphålan
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar ÖS1 Öster-Svan, djuphålan
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning ÖS1 Öster-Svan, djuphålan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Bottenfauna   Var fjärde år 1999 -
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Bottenfauna BQI Var fjärde år 1999 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1989 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1989 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1989 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1989 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1989 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Näringsämnen   Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalkväve Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalfosfor Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen   Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1989 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1989 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1989 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1989 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning   2 gånger per år 1997 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1989 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1989 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2012 -

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Alifater   Var tionde år 2000 -
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Aromater   Var tionde år 2000 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, By- och BorgviksälvenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, By- och BorgviksälvenBottenfauna
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
SyrgasförhållandenSyrgas
Växtplankton