Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hjälmaren (SE657240-152792)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hjälmaren-Storhjälmaren (WA23740819)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hjälmaren-Storhjälmaren (WA23740819)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hjälmaren-Storhjälmaren (WA23740819)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-11-09 13:42 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Hjälmaren
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6564233
SWEREF99 TM Östlig: 541970

RT 90 2,5 gon V - X: 6566000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1496000

WGS84 Latitud: 59,2150799350106
WGS84 Longitud: 15,7351181324982

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar 9030 Storhjälmaren
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i sjöar 9030 Storhjälmaren
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar 9030 Storhjälmaren
SRK, Eskilstunaån Läkemedelsrester i sjöar och vattendrag 9030 Storhjälmaren

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var tredje år 2003 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1996 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1974 1986
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1976 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1996 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1996 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Läkemedelsrester i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 2015 2017
SRK, Eskilstunaån Läkemedelsrester i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol 2 gånger per år 2015 2017
SRK, Eskilstunaån Läkemedelsrester i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Diklofenak 2 gånger per år 2015 2017
SRK, Eskilstunaån Läkemedelsrester i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen 17-beta-östradiol 2 gånger per år 2015 2017
SRK, Eskilstunaån Läkemedelsrester i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2015 2017
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1996 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 1996 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 2 gånger per år 2016 2018
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1977 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, EskilstunaånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnen17-alfa-etinylöstradiol
Särskilda förorenande ämnen17-beta-östradiol
Särskilda förorenande ämnenDiklofenak
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, EskilstunaånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet Ja Beslutad
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet Ja Storhjälmaren Arbetsmaterial
Natura 2000

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk

Parameter Klassning Version  
Interkalibreringsstation
Referensstation
HELCOM-station
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad