Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kvarnsjön (WA38010054)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kvarnsjön (WA38010054)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kvarnsjön (WA38010054)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kvarnsjön (WA38010054)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:16 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Botkyrka - 0127
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Rödstensfjärden-Närområde
Startår
1995
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6565664
SWEREF99 TM Östlig: 660324

RT 90 2,5 gon V - X: 6566000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1614400

WGS84 Latitud: 59,19971
WGS84 Longitud: 17,80737

ETRS-89 Latitud: 59.19970
ETRS-89 Longitud: 17.80736

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Tumbaåns sjösystem Vattenkemi i Tumbaåns sjöar RK-SJÖ-TUM9 Kvarnsjön (9)
RK, Tumbaåns sjösystem Fytoplankton i Tumbaåns sjöar RK-SJÖ-TUM9 Kvarnsjön (9)
RK, Tumbaåns sjösystem Bottenfauna i profundalen RK-SJÖ-TUM9 Kvarnsjön (9)
RK, Tumbaåns sjösystem Bottenfauna i litoralen RK-SJÖ-TUM9 Kvarnsjön (9)
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment RK-SJÖ-TUM9 Kvarnsjön (9)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Tumbaåns sjösystem Vattenkemi i Tumbaåns sjöar Växtplankton   1 gång per år 1995 -
RK, Tumbaåns sjösystem Vattenkemi i Tumbaåns sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1995 -
RK, Tumbaåns sjösystem Fytoplankton i Tumbaåns sjöar Växtplankton   1 gång per år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Fytoplankton i Tumbaåns sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Fytoplankton i Tumbaåns sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Fytoplankton i Tumbaåns sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Fytoplankton i Tumbaåns sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Bottenfauna i profundalen Bottenfauna   Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Bottenfauna i profundalen Bottenfauna BQI Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Bottenfauna i litoralen Bottenfauna   Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Bottenfauna i litoralen Bottenfauna ASPT Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Bottenfauna i litoralen Bottenfauna MILA Var femte år 2013 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Tumbaåns sjösystem Vattenkemi i Tumbaåns sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1995 -
RK, Tumbaåns sjösystem Vattenkemi i Tumbaåns sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1995 -
RK, Tumbaåns sjösystem Vattenkemi i Tumbaåns sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1995 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Prioriterade ämnen   Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Vattenkemi i Tumbaåns sjöar Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 1995 -
RK, Tumbaåns sjösystem Vattenkemi i Tumbaåns sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 2 gånger per år 1995 -
RK, Tumbaåns sjösystem Vattenkemi i Tumbaåns sjöar Försurning   1 gång per år 1995 -
RK, Tumbaåns sjösystem Vattenkemi i Tumbaåns sjöar Försurning pH 1 gång per år 1995 -
RK, Tumbaåns sjösystem Vattenkemi i Tumbaåns sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1995 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Särskilda förorenande ämnen   Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Torrsubstans, TS Var femte år 2013 -