Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Orlången (WA27186406)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Orlången (WA27186406)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Orlången (WA27186406)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Orlången (WA27186406)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:21 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Huddinge - 0126
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Tyresån - SE62000
Åtgärdsområde
Tyresån och Kalvfjärden
Startår
2003
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6566095
SWEREF99 TM Östlig: 673930

RT 90 2,5 gon V - X: 6566267
RT 90 2,5 gon V - Y: 1628014

WGS84 Latitud: 59.1982168174
WGS84 Longitud: 18.04559377

ETRS-89 Latitud: 59.19820
ETRS-89 Longitud: 18.04558

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Huddinges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar KMÖ-SJÖ-HUD10 Orlången, Karlsborg V
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. SLUAB0118 Orlången, Karlsborg V
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Makrofyter i sjöar SLUAB0118 Orlången, Karlsborg V
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Orlången, djuphålan
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Fytoplankton AB102 Orlången
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Makrofyter AB102 Orlången
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Bottenfauna i profundal och sublitoral AB102 Orlången
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Fisk AB102 Orlången
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Perifytiska kiselalger AB102 Orlången
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Zooplankton AB102 Orlången
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Miljögifter i fisk Orlången, Karlsborg V

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Växtplankton   1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2003 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Fytoplankton Växtplankton   1 gång per år 2011 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Fytoplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2011 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Fytoplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2011 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Fytoplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2011 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Fytoplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2011 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Makrofyter Makrofyter   Var tredje år 2015 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Växtplankton   8 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 8 gånger per år 2019 2019
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Makrofyter i sjöar Makrofyter   Var tolfte år 2009 -
KÖ, Huddinges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2023 -
KÖ, Huddinges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2023 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Bottenfauna i profundal och sublitoral Bottenfauna   Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Bottenfauna i profundal och sublitoral Bottenfauna BQI Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Fisk Fisk   Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Fisk Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Perifytiska kiselalger Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Perifytiska kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Perifytiska kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Perifytiska kiselalger Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var tredje år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Perifytiska kiselalger Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var tredje år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Perifytiska kiselalger Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var tredje år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Zooplankton Djurplankton   1 gång per år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Zooplankton Djurplankton Artantal för djurplankton 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Zooplankton Djurplankton Biovolym för djurplankton 1 gång per år 2014 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen   En gång 2013 2013
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater En gång 2013 2013
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2013 2013
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Näringsämnen   1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Ljusförhållanden   1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2003 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   8 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 8 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 8 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 8 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 8 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 8 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   8 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 8 gånger per år 2019 2019
KÖ, Huddinges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2023 -
KÖ, Huddinges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2023 -
KÖ, Huddinges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2023 -
KÖ, Huddinges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2023 -
KÖ, Huddinges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2023 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 1 gång per år 2003 -
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen   En gång 2013 2013
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Försurning   1 gång per år 2003 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 1 gång per år 2003 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Försurning   8 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Försurning pH 8 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 8 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   8 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 8 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   8 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 8 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   8 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 8 gånger per år 2019 2019
KÖ, Huddinges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2023 -
KÖ, Huddinges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 1 gång per år 2023 -
KÖ, Huddinges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2023 -
KÖ, Huddinges övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2023 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Stockholms län. TrendsjöarBottenfauna
Fisk
Makrofyter
Växtplankton
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbundLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifterPrioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Operativ övervakningRMÖ, Stockholms län. TrendsjöarMakrofyter
Påväxt-kiselalger
Växtplankton
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbundLjusförhållandenSiktdjup
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifterPrioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater