Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Holmsjöbäcken från St Svinsjön till inloppet i Ölen (WA17103528)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Holmsjöbäcken från St Svinsjön till inloppet i Ölen (WA17103528)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Holmsjöbäcken från St Svinsjön till inloppet i Ölen (WA17103528)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Holmsjöbäcken från St Svinsjön till inloppet i Ölen (WA17103528)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Lekeberg - 1814
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
1977
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6565218
SWEREF99 TM Östlig: 477101

RT 90 2,5 gon V - X: 6567770
RT 90 2,5 gon V - Y: 1431120

WGS84 Latitud: 59.225388
WGS84 Longitud: 14.598802

ETRS-89 Latitud: 59.22538
ETRS-89 Longitud: 14.59879

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Pp053 Sörgryten mitt
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 5408 Sörgryten mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1977 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1977 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1977 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1977 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   Var tionde år 1981 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1981 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 2016 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger var sjätte år 2016 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger var sjätte år 2016 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger var sjätte år 2016 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger var sjätte år 2016 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1977 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1977 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1977 -