Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ällmora Träsk (WA12295704)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ällmora Träsk (WA12295704)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ällmora Träsk (WA12295704)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ällmora Träsk (WA12295704)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-10 17:41 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Tyresö - 0138
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE61062
Åtgärdsområde
Tyresån och Kalvfjärden
Startår
1979
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6568155
SWEREF99 TM Östlig: 692718

RT 90 2,5 gon V - X: 6568100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1646830

WGS84 Latitud: 59,20857
WGS84 Longitud: 18,37578

ETRS-89 Latitud: 59.20856
ETRS-89 Longitud: 18.37576

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar KOAB12 ÄLLMORA TRÄSK
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar KOAB12 ÄLLMORA TRÄSK
KÖ, Tyresös övriga sjöar Vattenkemi i sjöar SLUAB0057 Ällmora träsk

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Växtplankton   1 gång per år 1997 2006
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1997 2006
KÖ, Tyresös övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2000 -
KÖ, Tyresös övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2000 -
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar Bottenfauna   Vart annat år 2001 2006
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar Bottenfauna ASPT Vart annat år 2001 2006
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Bottenfauna i kalkade sjöar Bottenfauna MILA Vart annat år 2001 2006

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Tyresös övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2000 -
KÖ, Tyresös övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2000 -
KÖ, Tyresös övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2000 -
KÖ, Tyresös övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2000 -
KÖ, Tyresös övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2000 -
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1979 2006
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1979 2006
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1979 2006
KÖ, Tyresös övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2000 -
KÖ, Tyresös övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2000 -
KÖ, Tyresös övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 1 gång per år 2000 -
KÖ, Tyresös övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2000 -
KÖ, Tyresös övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2000 -
KÖ, Tyresös övriga sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 1 gång per år 2000 -
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning   2 gånger per år 1979 2006
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1979 2006
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 2 gånger per år 1979 2006
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1979 2006
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Sulfat 2 gånger per år 1979 2006
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 1997 2006
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 2 gånger per år 1997 2006