Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Turingeån (WA34093508)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Turingeån (WA34093508)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Turingeån (WA34093508)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Turingeån (WA34093508)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:15 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Nykvarn - 0140
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Gripsholmsviken-Närområde
Startår
2009
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6568149
SWEREF99 TM Östlig: 638468

RT 90 2,5 gon V - X: 6568750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1592570

WGS84 Latitud: 59.2296983504
WGS84 Longitud: 17.4266693133

ETRS-89 Latitud: 59.22969
ETRS-89 Longitud: 17.42666

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag AB29 Turingeån, mynning

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Försurning   4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2009 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag.FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenNitrat