LILLA ACKSJÖN

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE656975-159468
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lilla Acksjön (WA39871713)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lilla Acksjön (WA39871713)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lilla Acksjön (WA39871713)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lilla Acksjön (WA39871713)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:18 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Södertälje - 0181
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Gripsholmsviken-Närområde
Startår
1979
Slutår
2003
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6569174
SWEREF99 TM Östlig: 640565

RT 90 2,5 gon V - X: 6569750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1594680

WGS84 Latitud: 59,23821
WGS84 Longitud: 17,46405

ETRS-89 Latitud: 59.23819
ETRS-89 Longitud: 17.46403

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar KOAB11 LILLA ACKSJÖN

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1979 2003
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1979 2003
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1979 2003
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning   2 gånger per år 1979 2003
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1979 2003
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1979 2003
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 2 gånger per år 1979 2003
KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län Vattenkemi i kalkade sjöar Försurning Sulfat 2 gånger per år 1979 2003