Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Östra Silen (WA77760630)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Östra Silen (WA77760630)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Östra Silen (WA77760630)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Östra Silen (WA77760630)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:08 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Årjäng - 1765
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Upperudsälven
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6565659
SWEREF99 TM Östlig: 345836

RT 90 2,5 gon V - X: 6569800
RT 90 2,5 gon V - Y: 1299800

WGS84 Latitud: 59.2019470593
WGS84 Longitud: 12.3003653436

ETRS-89 Latitud: 59.20193
ETRS-89 Longitud: 12.30036

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Upperudsälven Växtplankton ÖS Östra Silen, V Egenäs
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar ÖS Östra Silen, V Egenäs

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2002 2012
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2002 2012
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2002 2012
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2002 2012

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 2002 2011
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1993 2015
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2002 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2012 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2012 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1993 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1993 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, UpperudsälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, UpperudsälvenLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg