Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Bornsjön (WA74986198)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bornsjön (WA74986198)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bornsjön (WA74986198)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bornsjön (WA74986198)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:15 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Salem - 0128
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Rödstensfjärden-Närområde
Startår
1986
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6569455
SWEREF99 TM Östlig: 656114

RT 90 2,5 gon V - X: 6569843
RT 90 2,5 gon V - Y: 1610235

WGS84 Latitud: 59.2352840754
WGS84 Longitud: 17.7364667405

ETRS-89 Latitud: 59.23527
ETRS-89 Longitud: 17.73646

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Vattenkemi i Bornsjön KMÖ-SJÖ-L-BOR-BOR-5 Bornsjön, Skårby

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Vattenkemi i Bornsjön Växtplankton   9 gånger per år 1986 -
RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Vattenkemi i Bornsjön Växtplankton Klorofyll a 9 gånger per år 1986 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Vattenkemi i Bornsjön Syrgasförhållanden   9 gånger per år 1986 -
RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Vattenkemi i Bornsjön Syrgasförhållanden Syrgas 9 gånger per år 1986 -
RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Vattenkemi i Bornsjön Näringsämnen   9 gånger per år 1986 -
RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Vattenkemi i Bornsjön Näringsämnen Totalkväve 9 gånger per år 1986 -
RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Vattenkemi i Bornsjön Näringsämnen Totalfosfor 9 gånger per år 1986 -
RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Vattenkemi i Bornsjön Ljusförhållanden   9 gånger per år 1986 -
RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Vattenkemi i Bornsjön Ljusförhållanden Siktdjup 9 gånger per år 1986 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområdeLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
Växtplankton
Operativ övervakningRVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområdeLjusförhållandenSiktdjup

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000