Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Albysjön (WA59817618)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Albysjön (WA59817618)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Albysjön (WA59817618)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Albysjön (WA59817618)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:16 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Huddinge - 0126
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Rödstensfjärden-Närområde
Startår
1995
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6570007
SWEREF99 TM Östlig: 663971

RT 90 2,5 gon V - X: 6570300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1618100

WGS84 Latitud: 59.2372675791
WGS84 Longitud: 17.8744085891

ETRS-89 Latitud: 59.23726
ETRS-89 Longitud: 17.87440

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Annat, IAS i Stockholms län Mätkampanj-Bottenfauna i Mälaren och angränsande vatten 8 Albysjön, Häggstaberget
RK, Tumbaåns sjösystem Vattenkemi i Tumbaåns sjöar RK-SJÖ-TUMA2 Albysjön (A2)
RK, Tumbaåns sjösystem Fytoplankton i Tumbaåns sjöar RK-SJÖ-TUMA2 Albysjön (A2)
RK, Tumbaåns sjösystem Bottenfauna i profundalen RK-SJÖ-TUMA2 Albysjön (A2)
RK, Tumbaåns sjösystem Bottenfauna i litoralen RK-SJÖ-TUMA2 Albysjön (A2)
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment RK-SJÖ-TUMA2 Albysjön (A2)
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar SLUAB0198 Albysjön
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Makrofyter i sjöar SLUAB0198 Albysjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Tumbaåns sjösystem Vattenkemi i Tumbaåns sjöar Växtplankton   1 gång per år 1995 -
RK, Tumbaåns sjösystem Vattenkemi i Tumbaåns sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1995 -
RK, Tumbaåns sjösystem Fytoplankton i Tumbaåns sjöar Växtplankton   1 gång per år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Fytoplankton i Tumbaåns sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Fytoplankton i Tumbaåns sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Fytoplankton i Tumbaåns sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Fytoplankton i Tumbaåns sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Växtplankton   annat 2009 2011
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a annat 2009 2011
RK, Tumbaåns sjösystem Bottenfauna i profundalen Bottenfauna   Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Bottenfauna i profundalen Bottenfauna BQI Var femte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Makrofyter i sjöar Makrofyter   En gång 2009 2009
RK, Tumbaåns sjösystem Bottenfauna i litoralen Bottenfauna   Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Bottenfauna i litoralen Bottenfauna ASPT Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Bottenfauna i litoralen Bottenfauna MILA Var femte år 2013 -
Annat, IAS i Stockholms län Mätkampanj-Bottenfauna i Mälaren och angränsande vatten Bottenfauna   En gång 2023 -
Annat, IAS i Stockholms län Mätkampanj-Bottenfauna i Mälaren och angränsande vatten Bottenfauna ASPT En gång 2023 -
Annat, IAS i Stockholms län Mätkampanj-Bottenfauna i Mälaren och angränsande vatten Bottenfauna MILA En gång 2023 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   annat 2009 2011
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup annat 2009 2011
RK, Tumbaåns sjösystem Vattenkemi i Tumbaåns sjöar Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 1995 -
RK, Tumbaåns sjösystem Vattenkemi i Tumbaåns sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 2 gånger per år 1995 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Prioriterade ämnen   Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Särskilda förorenande ämnen   Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var femte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   annat 2009 2011
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve annat 2009 2011
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor annat 2009 2011
RK, Tumbaåns sjösystem Vattenkemi i Tumbaåns sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1995 -
RK, Tumbaåns sjösystem Vattenkemi i Tumbaåns sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1995 -
RK, Tumbaåns sjösystem Vattenkemi i Tumbaåns sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1995 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var femte år 2013 -
RK, Tumbaåns sjösystem Kemisk undersökning av sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Torrsubstans, TS Var femte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   annat 2009 2011
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak annat 2009 2011
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning   annat 2009 2011
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning pH annat 2009 2011
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) annat 2009 2011
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet annat 2009 2011
RK, Tumbaåns sjösystem Vattenkemi i Tumbaåns sjöar Försurning   1 gång per år 1995 -
RK, Tumbaåns sjösystem Vattenkemi i Tumbaåns sjöar Försurning pH 1 gång per år 1995 -
RK, Tumbaåns sjösystem Vattenkemi i Tumbaåns sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1995 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Tumbaåns sjösystemBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningRK, Tumbaåns sjösystemVäxtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000