Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Bornsjön (WA74986198)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bornsjön (WA74986198)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bornsjön (WA74986198)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bornsjön (WA74986198)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:16 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Salem - 0128
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Rödstensfjärden-Närområde
Startår
1986
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6570121
SWEREF99 TM Östlig: 657653

RT 90 2,5 gon V - X: 6570490
RT 90 2,5 gon V - Y: 1611783

WGS84 Latitud: 59.2406835977
WGS84 Longitud: 17.7639020619

ETRS-89 Latitud: 59.24068
ETRS-89 Longitud: 17.76388

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Vattenkemi i Bornsjön KMÖ-SJÖ-L-BOR-BOR-7 Bornsjön, Bassängen
RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Mätkampanj - Makrofyter i Bornsjön KMÖ-SJÖ-L-BOR-BOR-7 Bornsjön, Bassängen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Vattenkemi i Bornsjön Växtplankton   9 gånger per år 1986 -
RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Vattenkemi i Bornsjön Växtplankton Klorofyll a 9 gånger per år 1986 -
RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Mätkampanj - Makrofyter i Bornsjön Makrofyter   En gång 2005 2005

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Vattenkemi i Bornsjön Syrgasförhållanden   9 gånger per år 1986 -
RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Vattenkemi i Bornsjön Syrgasförhållanden Syrgas 9 gånger per år 1986 -
RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Vattenkemi i Bornsjön Näringsämnen   9 gånger per år 1986 -
RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Vattenkemi i Bornsjön Näringsämnen Totalkväve 9 gånger per år 1986 -
RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Vattenkemi i Bornsjön Näringsämnen Totalfosfor 9 gånger per år 1986 -
RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Vattenkemi i Bornsjön Ljusförhållanden   9 gånger per år 1986 -
RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Vattenkemi i Bornsjön Ljusförhållanden Siktdjup 9 gånger per år 1986 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområdeLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
Växtplankton
Operativ övervakningRVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområdeLjusförhållandenSiktdjup

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000