Åsfjorden, yttre delen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE657160-134970
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:11 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Säffle - 1785
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1989
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6568062
SWEREF99 TM Östlig: 395681

RT 90 2,5 gon V - X: 6571600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1349700

WGS84 Latitud: 59.2386957079
WGS84 Longitud: 13.1714464353

ETRS-89 Latitud: 59.23869
ETRS-89 Longitud: 13.17143

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norra Vänern Växtplankton Ås190 Åsfjorden, yttre delen
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ås190 Åsfjorden, yttre delen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1996 2010
SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1996 2010

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1989 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1989 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1989 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1989 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1989 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1989 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1989 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1989 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1989 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1989 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1989 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1989 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1996 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1996 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1996 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1996 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1996 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2011 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2011 2010